Liên hệ chúng tôi

Điện thoại: 0086-574-62833672

Fax: 0086-574-62811735

Web: www.fluid-valve.com

Địa chỉ: Số 6 Changxin Road, thành phố Dư Diêu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

Email: van@fluid-valve.com

Liên hệ chúng tôi
Trang chủ > Liên hệ chúng tôi

Điện thoại: 0086-574-62833672 0086-574-62811732

Fax: 0086-574-62811735

Web: www.fluid-valve.com

Địa chỉ: Số 16 Changxin Road, thành phố Dư Diêu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

Email: van@fluid-valve.com

Yêu cầu thông tin
Điều này là Nhà máy Cụ Dư Dư 4, Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, yêu cầu, vv, xin vui lòng sử dụng mẫu đơn này để liên hệ với chúng tôi. Tất cả các ý kiến và đề xuất của bạn được hoan nghênh.)
Contact us

Điện thoại: 0086-574-62833672

Fax: 0086-574-62811735

Web: www.fluid-valve.com

Địa chỉ: Số 6 Changxin Road, thành phố Dư Diêu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

Email: van@fluid-valve.com